نوی کابل بانک ( خزانه دار )

Internship/Job @Jobs in Afghanistan posted 7 months ago

Opportunity Description

Job Location: Logar
Nationality: National
Category: Banking
Employment Type: Full Time
Salary: As per the organization salary policy per month
Vacancy Number: NKB-021-HRVN-0034
No. Of Jobs: 1
City: Second Branch
Organization: New Kabul Bank
Years of Experience: 1 – 2 years
Contract Duration: One year – Ext.
Gender: Male
Education: Bachelor
Close date: 16 Mar, 2021

About New Kabul Bank:

نوی کابل بانک

اين بانک بتاريخ ١٨ اپريل سال ٢٠١١ به مثابه بانک تجارتى با اخذ مجوز فعاليت بانکدارى در نظام بانکدارى کشور آغاز به فعاليت نمود. وزارت جليله ماليه منحيث يگانه سهمدار بانک ميباشد

نوى کابل بانک با داشتن سيستم (سى. بى. ايس) در بيشتر از ١١٧ نمايندگى با داشتن کادرهاى مجرب و مسلکى فعاليت مى نمايد و در خدمت هموطنان قرار دارد.  نوى کابل بانک با علامت تجارتى معين با ارايه خدمات بانکى قانونمند که مجهز با ابزار الکترونيک ميباشد در صدر تسهيلات قرار دارد.

Job Description:

– در جریان قراردادن هیئت مراقبت خزانه زمان باز کردن خزانه.

– انتقال پول به صرافان (فزیکی و از طریق سيستم)

– اجرای معاملات (داد وستد افغانی واسعار خارجى).

– اجرای چک های افغانی واسعار خارجى.

– دریافت وپرداخت پول انتقالات فی مابین مرکز و نماینده گی ها.

– اخذ وپرداخت پول برای صراف ویسترن یونین.

– انتقال اسعار توسط بخش انتقالات نقدی به امریت ساحوی و عکس آن.

– درختم رسمیات جمع آوری پول از تمام صرافان، انتقال پول به خزانه در سیستم و فزیکی.

– درختم هر روز تهیه راپور از پول فزیکی موجود در خزانه با انواع آن مطابق سیستم.

– اجرای سایر هدایات مدیر نماینده گی .

– بسته نمودن خزانه به حضور داشت هیئت مراقبت کننده خزانه.

– خانه پری کتاب کتاب راجستر از انتقال و در یافت پول.

Job Requirements:

تحصیلات:

– لسانس اقتصاد – BBA (MBA ترجیع داده می شود)

– 1 الی 2 سال تجربه کاری

– تسلط به لسان های رسمی کشور و لسان انگلیسی

– آشنائی به پروگرام های کمپیوتر

Submission Guideline:

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خويش را معه يک ورق درخواستى عنوانى پوست متذکره با اسناد تحصيلى (شهادت نامه و سند فراغت پوهنتون – تاييد شده وزارت تحصيلات عالى) به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند.

[email protected]

لطفاً شماره/کود مشخص شده براى بست (ويکنسى نمبر) را در عنوان (سبجکت) ايميل خود با ذکر نام و محل بست درج نماييد. در غير آن اسناد شما شامل ليست ابتدايى/نهايى براى طى مراحل بعدى نخواهد شد.

Kindly copy the vacancy number and past it in your e-mail subject line with the position title, otherwise you won’t be short listed.

Submission Email:

[email protected]

Related Opportunities